Pneuservis

obutí je základ

Likvidace pneumatik

Životní prostředí je nenahraditelným bohatstvím, které chce odpovědný správce předat budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jej zdědil.
Také na celoevropské úrovni je ochrana životního prostředí nedílnou součástí klíčových společenských témat, proto naše společnost pracuje v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr pneumatik, zpracování a jejich využití.

Jsou-li tyto náklady součástí prodejní ceny, jejich výše je 1,60,-/kg.